Thực Đơn

 • BỮA SÁNG PHỤC VỤ CẢ NGÀY
 • Khai Vị
 • Salads
 • Soups
 • Món chính
 • Tráng Miệng
 • Burgers & Sandwiches
 • Đồ Uống
  Chef Inspired Comfort Food
  • 22 Bao Khanh, Hoan Kiem, Ha Noi.
  •  
   024 3710 0529
  •  
   Mon- Sun: 9:00 – 00:00