CONTACT US

22 Bao Khanh, Hoan Kiem, Ha Noi
024 3710 0529

109 Hoang Cau, Dong Da, Ha Noi
024 3682 4198


Mon - Sun: 10:30 – 22:00

Want to get news and menu updates?
 • S&L's Diner Hoang Cau
 • 10.30 - 22.00

 • 109 Hoàng Cầu - Đống Đa - HN
 • 0243.682.4198
 • 22 Bảo Khánh,
  Hoàn Kiếm

 • 10.30 - 22.00
 • 0243.710.0529
 • 109 Hoàng Cầu, Đống Đa
 • 10.30 - 22.00

 • 0243.682.4198